Kişisel Verileri Koruma Kanunu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 sayılı Kanunun 19. maddesine göre kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir kamu kurumudur.

Görevleri

  • Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
  • İhtiyaç duyulması halinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak.
  • Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
  • Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Başbakanlığa sunmak.
  • Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Belgelerimiz

KVKK Başvuru Formu

Aydınlatma Metni (Çalışan Adayı)

Aydınlatma Metni (Genel)

Aydınlatma Metni (Çalışan)

Kule Hotel Kamera Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni

Kule Hotel Müşteri Ürün Alıcısı Aydınlatma Metni

Kule Hotel Tedarikçi Aydınlatma Metni